ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Εισηγητής: Θεόφιλος Τραμπούλης

Συνάντηση γνωριμίας:
Σάββατο, 15 Οκτ. 2016, 12:00
(Ασκληπιού 6, ισόγειο)

Έναρξη μαθημάτων:
μέσα Νοεμβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε στο κουμπί «Αποστολή».
Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

[Αν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή με fax με τη Γραμματεία.]

 

Γραμματεία:

Βαρβάρα Καρζή
τηλ. 210.3639962, 210.3612291 [ΩΡΕΣ: 9-11.00 π.μ.]
fax. 210.3623093

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Δημιουργική Γραφή: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, 11-13:00
(Εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, Ασκληπιού 6, ισόγειο)

Info

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Εισηγητής: Θεόφιλος Τραμπούλης

Συνάντηση γνωριμίας:
Σάββατο, 15 Οκτ. 2016, 12:00
(Ασκληπιού 6, ισόγειο)

Έναρξη μαθημάτων:
μέσα Νοεμβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε στο κουμπί «Αποστολή».
Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

[Αν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή με fax με τη Γραμματεία.]

 

Γραμματεία:

Βαρβάρα Καρζή
τηλ. 210.3639962, 210.3612291 [ΩΡΕΣ: 9-11.00 π.μ.]
fax. 210.3623093