ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισηγητής: Χρήστος Χρυσόπουλος

Συνάντηση γνωριμίας & έναρξη μαθημάτων:
σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες (οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ)

Γραμματεία:

Νικολέττα Παναγιώτου
τηλ. 210.3639962, 210.3612291 [ΩΡΕΣ: 9-11.00 π.μ.]
& helpdesk@nefeli-books.com

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟ:
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!

Info

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισηγητής: Χρήστος Χρυσόπουλος

Συνάντηση γνωριμίας & έναρξη μαθημάτων:
σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες (οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ)

Γραμματεία:

Νικολέττα Παναγιώτου
τηλ. 210.3639962, 210.3612291 [ΩΡΕΣ: 9-11.00 π.μ.]
& helpdesk@nefeli-books.com